Referenser

Vi har bl.a. utfört följande entreprenader:
b_180_120_16777215_00___images_layout_mitsu.jpg
Offentliga byggnader:
Industribyggnader:
Affärer:
Banker:
Våningshus:
Kyrkor:
Skolor:
Närpes Brandstation
Närpes HVC
Närpes Vatten
Unitulis fabriksetablering
Pedelux
Topfood
Caraway Finland
Nordwood
Halpa-Halli
Vasa Andelsbank
Pjelax Sparbank
Bostads Ab Biblioteksvägen 7
Bostads Ab Närpes Nybro
Närpes Kyrka
Övermark Kyrka
Stenbackens skola
Övermark skola
Västra Närpes skola
YA datasalar
Närpes Gymnasium
Pjelax skola
Vi är anträffbara vard. 8-9:30
på Tegelbruksvägen 7
invid Halpa-Halli och Agrimarket
0400-763380
elmalm@tawi.fi
Växthusbelysning:
LED-belysning i Yrkeshögskolan Novias försöksanläggning i Pjelax
Vägbelysningar:
Östermarksvägen, Finby
Johannesbergs bostadsområde, Finby
Brukshagens bostadsområde, Pörtom
Bergvärmepumpar:
Inkoppling av el samt styrningar till bergvärmepumpar
Höghusen på Varvsbacken, Kristinestad
Radhus och bostäder